พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจสภาวะของทารกในครรภ์

นัดหมายแพทย์

พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก