ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719