นพ. ภวิศ เหลืองเวชการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ประสาทวิทยา, American Board of Psychiatry and Neurology, สหรัฐอเมริกา
-
Neurocritical Care, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Neurocritical Care, United Council for Neurologic Subspecialties, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719