ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Psychology (Applied Clinical Psychology), The Chicago School of Professional Psychology, United States
BBBB
Master of Education, Columbia University, United States
BBBB
Bachelor of Science in Business Administration with an Additional Major in Psychology, Carnegie Mellon University, United States

นัดหมายแพทย์

ดร. ภัทรศิริ วิรุตมวงศ์