ผศ. นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. ปฤณัต อิทธิเมธินทร์
Saturday
17 Apr
Neuroscience Center 2
Sunday
18 Apr
Monday
19 Apr
Tuesday
20 Apr
Neuroscience Center 2
Wednesday
21 Apr
Thursday
22 Apr
Friday
23 Apr
Saturday
24 Apr
Neuroscience Center 2
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Neuroscience Center 2
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Friday
30 Apr
Saturday
01 May
Neuroscience Center 2
Sunday
02 May
Monday
03 May
Tuesday
04 May
Neuroscience Center 2
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Friday
07 May
Saturday
08 May
Neuroscience Center 2
Sunday
09 May
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Neuroscience Center 2
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Neuroscience Center 2
Sunday
16 May
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Neuroscience Center 2
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Neuroscience Center 2
Sunday
23 May
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Neuroscience Center 2
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Neuroscience Center 2
Sunday
30 May
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
Neuroscience Center 2
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Neuroscience Center 2
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
Neuroscience Center 2
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Neuroscience Center 2
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
Neuroscience Center 2
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Neuroscience Center 2
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Neuroscience Center 2
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Neuroscience Center 2
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun
Neuroscience Center 2