พญ. พัณณิดา วัฒนพนม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Spanish, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พัณณิดา วัฒนพนม
อังคาร
13 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
14 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
19 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
20 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
21 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
26 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
27 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
28 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
30 เม.ย.
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
03 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
04 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
05 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
10 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
11 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
12 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
17 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
18 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
19 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
24 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
25 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
26 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
31 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
02 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
07 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
09 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
14 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
16 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
23 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
30 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
05 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
06 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
07 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
12 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
13 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
14 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
19 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
20 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
21 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
26 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
27 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
28 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
02 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
03 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
04 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
09 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
10 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
11 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
16 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
17 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
18 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
23 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
24 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
25 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
30 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
31 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
01 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
06 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
07 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
08 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
13 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
14 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
15 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
20 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
21 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
22 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
27 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
28 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
29 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
04 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
05 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
06 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
11 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
12 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
13 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
18 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
19 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
20 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
25 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
26 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
27 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
01 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
02 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
03 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
08 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
09 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
10 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
15 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
16 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
17 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
22 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
23 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
24 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
29 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
30 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พุธ
01 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
06 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
07 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
08 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
13 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
14 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
15 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
20 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
21 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
22 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
จันทร์
27 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
28 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พุธ
29 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center