นพ. พัลลภ จารุวณิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Chiba University, ญี่ปุ่น
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Clinical Observer during the Nine months, Childrens Hospital of Los Angeles, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Served as Inrtern, U.S.Army Hospital, Camp Zama, Japan, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. พัลลภ จารุวณิช