ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Indiana University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง
จันทร์
25 ม.ค.
Dental Center
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Dental Center
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
Dental Center
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
Dental Center
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
Dental Center
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
Dental Center
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
Dental Center
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
Dental Center
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
Dental Center
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
Dental Center
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
Dental Center
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
Dental Center
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
Dental Center
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
Dental Center
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
Dental Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
30 มี.ค.