นพ. ไพศาล เลิศฤดีพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Pediatric Allergy / Immunology / Rheumatology, University of California Los Angeles, United States