รศ. พญ. อรวี ฉินทกานันท์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Public health Emory University, United States
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery International Urogynecology Associated of Atlanta and Beverly Hills, United States
BBBB
Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery Cleveland Clinic Florida, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..