ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
การบูรณะขากรรไกร และใบหน้าด้วยอวัยวะเทียม
การบูรณะฟันทั้งปาก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
The Degree of Master Science (Dentistry) - Maxillofacial Prosthetics (International Program) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
The Graduate Diploma in Clinical Science (Maxillofacial Prosthetics) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..