ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
The Degree of Master Science (Dentistry) - Maxillofacial Prosthetics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
The Graduate Diploma in Clinical Science (Maxillofacial Prosthetics), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)การบูรณะขากรรไกร และใบหน้าด้วยอวัยวะเทียมการบูรณะฟันทั้งปาก
Loading

Loading Schedule..