พญ. นภวรี จันทรวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่สนใจพิเศษ
มะเร็งวิทยานรีเวช
ผ่าตัดขาหนีบ
การส่องกล้องตรวจปากมดลูก
ผ่าตัดเนื้องอกสตรี
การรักษามะเร็งวิทยานรีเวชด้วยเคมีบำบัด

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719