พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
โรคลมชัก, อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์