นพ. นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์