นพ. นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์
อังคาร
27 ก.ค.
Chest Center
พุธ
28 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Chest Center
เสาร์
31 ก.ค.
Chest Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
03 ส.ค.
Chest Center
พุธ
04 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
07 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
10 ส.ค.
Chest Center
พุธ
11 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
14 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
17 ส.ค.
Chest Center
พุธ
18 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
21 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
24 ส.ค.
Chest Center
พุธ
25 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Chest Center
เสาร์
28 ส.ค.
Chest Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
31 ส.ค.
Chest Center
พุธ
01 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
04 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Chest Center
อังคาร
07 ก.ย.
Chest Center
พุธ
08 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
11 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Chest Center
อังคาร
14 ก.ย.
Chest Center
พุธ
15 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
18 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Chest Center
อังคาร
21 ก.ย.
Chest Center
พุธ
22 ก.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Chest Center
เสาร์
25 ก.ย.
Chest Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Chest Center
อังคาร
28 ก.ย.
Chest Center
พุธ
29 ก.ย.
Chest Center