นพ. นิธิ จงจิตรนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ตจพยาธิวิทยา
ภาษา
English, Hebrew, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719