พญ. ณิชา แก้วประสม

ตจวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Dermatology Boston University, United States
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
Cosmetic and lasersurgery, Scalp and hair disorders, Hair Transplantation
BBBB
Fellowship Training Course in Hair Transplant Kyungpook National University Hospital, Korea, Republic of

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Course on Hair Transplant Special FUE (Follicular unit extraction) with PHM-SAFER (Suction Assisted Follicular Extraction & Re-implantation Follicular Extraction & Re-implantation) Medicamat, ฝรั่งเศส
BBBB
Training in Diagnosis and Treatment of Hair Disorders Antonella Tosti, Llc, อิตาลี
BBBB
Hair Transplantation Hair Transplant Institute of Miami, สหรัฐอเมริกา
BBBB
G.E.S.T. Fellow in Hair & Nails General Dermatology Program University of Miami, Miller School of Medicine Department of Dermatology & Cutaneous Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
2013 KCCS Hair Transplantation Workshop and Hands-on Course Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS), เกาหลีใต้
BBBB
Fellowship in General Dermatology and Mohs Surgery Greater Miami Skin and Laser Center at Mount Sinai Medical Center, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Fellowship in Laser and Cosmetic Dermatology Greater Miami Skin and Laser Center at Mount Sinai Medical Center, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Clinical Research Fellowship in Cosmetic and Laser Surgery Chang Gung University, ไต้หวัน
Loading

Loading Schedule..

พญ. ณิชา แก้วประสม