พญ. ณิชา แก้วประสม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. ณิชา แก้วประสม
ศุกร์
06 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
07 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
14 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
21 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
28 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
04 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
11 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
18 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
25 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
02 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
09 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
16 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
23 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
30 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)