ทพญ. นยนา กุลสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอนโดดอนต์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ทพญ. นยนา กุลสมบูรณ์