ทพญ. ณัชชา ตั้งกิจงามวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ณัชชา ตั้งกิจงามวงศ์