พญ. นาซีฮะห์ ดามะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor Degree in Medicine and Surgery, Al Azhar University, Egypt
Loading

Loading Schedule..