นพ. นริศ วารณะวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายแพทย์

นพ. นริศ วารณะวัฒน์
ศุกร์
26 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
27 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
28 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
05 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
06 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
07 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
12 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
13 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
14 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
19 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
20 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
21 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
26 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
27 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
28 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
31 มี.ค.
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
02 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
03 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
04 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
07 เม.ย.
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
09 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
10 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
11 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
14 เม.ย.
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
16 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
17 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
18 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
21 เม.ย.
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
23 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
24 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อาทิตย์
25 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)