ทพญ. นภาวรรณ สุประสงค์สิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Prosthetic Dentistry, University of Pittsburgh, United States

นัดหมายแพทย์

ทพญ. นภาวรรณ สุประสงค์สิน