พญ. นลินี สายประเสริฐกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. นลินี สายประเสริฐกิจ