นพ. มะตาเอ ศรีมาเล็ก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Medical Science Clinic (Internal Medicine), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Tropical Medicine and Hygiene, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
M. B. Ch. B., Ministry of Higher Education and Scientific Research, University of Salahaddin, Iraq
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
Otolaryngology, Siriraj Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..