นพ. มนูธรรม มานวธงชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, พยาธิวิทยาคลินิค
อนุสาขา
กุมารเวชบำบัดวิกฤต, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Ventilator, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719