พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ลินน่า งามตระกูลพานิช