นพ. ลิขิต วังศานุตร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719