นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล