นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจเด็ก
การรักษาโรคหัวใจในเด็กผ่านเทคนิคสายสวน

นัดหมายแพทย์

นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล