นพ. กฤษณพงศ์ ตันสงวน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), All-India Institute of Medical Sciences, อินเดีย
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณพงศ์ ตันสงวน
อาทิตย์
09 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
10 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
11 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
12 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
14 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
17 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
18 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
19 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
21 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
24 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
25 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
26 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
28 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
31 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
01 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
02 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
04 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
07 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
08 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
09 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
11 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
14 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
15 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
16 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
18 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
21 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
22 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
23 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
28 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
29 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
30 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
02 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
05 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
06 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
07 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
09 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
12 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
13 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
14 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
16 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
19 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
20 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
21 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
23 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
26 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
27 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
28 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
30 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
02 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
09 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
16 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
23 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
30 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
31 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
06 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
07 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
13 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
14 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
20 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
21 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
27 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
28 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
01 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
04 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
05 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
06 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
08 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
11 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
12 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
13 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
15 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
18 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
19 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
20 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
22 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
25 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
26 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
27 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
29 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
01 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
02 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
03 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
05 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
08 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
09 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
10 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
12 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
15 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
16 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
17 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
19 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
22 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
23 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
24 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
26 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
29 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
30 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
06 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
07 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
13 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
14 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
20 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
21 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
27 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
28 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)