นพ. กฤษณพงศ์ ตันสงวน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), All-India Institute of Medical Sciences, อินเดีย
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณพงศ์ ตันสงวน
Sunday
01 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
02 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
03 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
04 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
05 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
06 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
09 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
10 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
11 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
12 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
13 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
16 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
17 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
18 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
19 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
20 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
23 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
24 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
25 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
26 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
27 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
30 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
31 Aug
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
01 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
02 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
03 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
06 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
07 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
08 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
09 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
10 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
13 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
14 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
15 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
16 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
17 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
20 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
21 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
22 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
23 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
24 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
27 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
28 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
29 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
30 Sep
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
01 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
02 Oct
Sunday
03 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
04 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
05 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
06 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
07 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
08 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
09 Oct
Sunday
10 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
11 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
12 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
13 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
14 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
15 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
16 Oct
Sunday
17 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
18 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
19 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
20 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
21 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
22 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
23 Oct
Sunday
24 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
25 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
26 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
27 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
28 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
29 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
30 Oct
Sunday
31 Oct
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
01 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
02 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
03 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
04 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
05 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
06 Nov
Sunday
07 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
08 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
09 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
10 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
11 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
12 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
13 Nov
Sunday
14 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
15 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
16 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
17 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
18 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
19 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
20 Nov
Sunday
21 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
22 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
23 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
24 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
25 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
26 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
27 Nov
Sunday
28 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
29 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
30 Nov
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
01 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
02 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
03 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
04 Dec
Sunday
05 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
06 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
07 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
08 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
09 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
10 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
11 Dec
Sunday
12 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
13 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
14 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
15 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
16 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
17 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
18 Dec
Sunday
19 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
20 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
21 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
22 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
23 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Friday
24 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Saturday
25 Dec
Sunday
26 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Monday
27 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Tuesday
28 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Wednesday
29 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
Thursday
30 Dec
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)