นพ. กริช โพธิสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Doctor to Doctors Contrast - Enhanced Spectral Mammography Senobright, Clinical Education, ฝรั่งเศส
BBBB
Multimodality Detection and Diagnosis of Breast Diseases Course, Royal college of Physicians and Surgeons of Canada, อินโดนีเซีย

นัดหมายแพทย์

นพ. กริช โพธิสุวรรณ