นพ. โกสินทร์ ทัพวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
STSA 64th Annual Meeting, Southern Thoracic Surgical Association, สหรัฐอเมริกา
BBBB
53 rd Annual Meeting, The Society of Thoracic Surgeons, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. โกสินทร์ ทัพวงศ์