นพ. กิตติศักดิ์ เชื้อพูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Sports Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center

นัดหมายแพทย์

นพ. กิตติศักดิ์ เชื้อพูล
อังคาร
15 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
16 มิ.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
18 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
19 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
23 มิ.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
25 มิ.ย.
BASEM
เสาร์
26 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
30 มิ.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
02 ก.ค.
BASEM
เสาร์
03 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
07 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
09 ก.ค.
BASEM
เสาร์
10 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
14 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
16 ก.ค.
BASEM
เสาร์
17 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
21 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
23 ก.ค.
BASEM
เสาร์
24 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
28 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
30 ก.ค.
BASEM
เสาร์
31 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
04 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
06 ส.ค.
BASEM
เสาร์
07 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
11 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
13 ส.ค.
BASEM
เสาร์
14 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
18 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
20 ส.ค.
BASEM
เสาร์
21 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
25 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
27 ส.ค.
BASEM
เสาร์
28 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.