นพ. กิตติ อังศุสิงห์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ภาวะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร
จิตเวชศาสตร์การเสพติด
ความผิดปกติของความแตกต่างทางเพศ
โรคเบาหวาน

นัดหมายแพทย์

นพ. กิตติ อังศุสิงห์