พญ. เขมรัตน์ นาทีกาญจนลาภ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Boston University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

พญ. เขมรัตน์ นาทีกาญจนลาภ
ศุกร์
23 เม.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.