ทพญ. เกศกัญญา สัพพะเลข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. เกศกัญญา สัพพะเลข
Sunday
16 May
Dental Center
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Dental Center
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Dental Center
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Dental Center
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Dental Center
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Dental Center
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Dental Center
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun
Wednesday
30 Jun
Thursday
01 Jul
Friday
02 Jul
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Dental Center
Monday
05 Jul
Tuesday
06 Jul
Wednesday
07 Jul
Thursday
08 Jul
Friday
09 Jul
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Dental Center
Monday
12 Jul
Tuesday
13 Jul
Wednesday
14 Jul
Thursday
15 Jul
Friday
16 Jul
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Dental Center
Monday
19 Jul
Tuesday
20 Jul
Wednesday
21 Jul
Thursday
22 Jul
Friday
23 Jul
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Dental Center
Monday
26 Jul
Tuesday
27 Jul
Wednesday
28 Jul
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul