พญ. เกศรินท์ เกียรติเสวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคต้อหิน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Glaucoma, University of British Columbia, แคนาดา

นัดหมายแพทย์

พญ. เกศรินท์ เกียรติเสวี
จันทร์
18 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
19 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
20 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์จักษุ