ทพญ. เกศรี เชี่ยวชาญวลิชกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัลทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
Loading

Loading Schedule..