พญ. การะเกด จันทวรางกูร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. การะเกด จันทวรางกูร