พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย