ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ