ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ

วิทยาเอ็นโดดอนต์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Endodontics University of North Carolina at Chapel Hill, United States
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Endodontics มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์ The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
Endodontics University of North Carolina at Chapel Hill, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ