ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Endodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, United States
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Endodontics, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์, The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
Endodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
Loading

Loading Schedule..