นพ. ก.กฤช วุฒิพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand

นัดหมายแพทย์

นพ. ก.กฤช วุฒิพันธุ์