นพ. ก.กฤช วุฒิพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. ก.กฤช วุฒิพันธุ์