นพ. จุล นำชัยศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Pediatric and Congenital Heart Surgery, Cleveland Clinic Educational Foundation, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ใส่เครื่องพยุงปอดและหัวใจ

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719