นพ. จุล นำชัยศิริ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
การใส่เครื่องพยุงปอดและหัวใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Pediatric and Congenital Heart Surgery Cleveland Clinic Educational Foundation, United States
Loading

Loading Schedule..