พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์
จันทร์
21 มิ.ย.
Staff Clinic
อังคาร
22 มิ.ย.
Staff Clinic
พุธ
23 มิ.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
25 มิ.ย.
Staff Clinic
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Staff Clinic
อังคาร
29 มิ.ย.
Staff Clinic
พุธ
30 มิ.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
02 ก.ค.
Staff Clinic
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Staff Clinic
อังคาร
06 ก.ค.
Staff Clinic
พุธ
07 ก.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
09 ก.ค.
Staff Clinic
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Staff Clinic
อังคาร
13 ก.ค.
Staff Clinic
พุธ
14 ก.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
16 ก.ค.
Staff Clinic
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Staff Clinic
อังคาร
20 ก.ค.
Staff Clinic
พุธ
21 ก.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
23 ก.ค.
Staff Clinic
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Staff Clinic
อังคาร
27 ก.ค.
Staff Clinic
พุธ
28 ก.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
30 ก.ค.
Staff Clinic
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Staff Clinic
อังคาร
03 ส.ค.
Staff Clinic
พุธ
04 ส.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
06 ส.ค.
Staff Clinic
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Staff Clinic
อังคาร
10 ส.ค.
Staff Clinic
พุธ
11 ส.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
13 ส.ค.
Staff Clinic
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Staff Clinic
อังคาร
17 ส.ค.
Staff Clinic
พุธ
18 ส.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
20 ส.ค.
Staff Clinic
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Staff Clinic
อังคาร
24 ส.ค.
Staff Clinic
พุธ
25 ส.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
27 ส.ค.
Staff Clinic
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Staff Clinic
อังคาร
31 ส.ค.
Staff Clinic
พุธ
01 ก.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
03 ก.ย.
Staff Clinic
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Staff Clinic
อังคาร
07 ก.ย.
Staff Clinic
พุธ
08 ก.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
10 ก.ย.
Staff Clinic
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Staff Clinic
อังคาร
14 ก.ย.
Staff Clinic
พุธ
15 ก.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
17 ก.ย.
Staff Clinic
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Staff Clinic
อังคาร
21 ก.ย.
Staff Clinic
พุธ
22 ก.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
24 ก.ย.
Staff Clinic
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Staff Clinic
อังคาร
28 ก.ย.
Staff Clinic
พุธ
29 ก.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
01 ต.ค.
Staff Clinic
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Staff Clinic
อังคาร
05 ต.ค.
Staff Clinic
พุธ
06 ต.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
08 ต.ค.
Staff Clinic
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Staff Clinic
อังคาร
12 ต.ค.
Staff Clinic
พุธ
13 ต.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
15 ต.ค.
Staff Clinic
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Staff Clinic
อังคาร
19 ต.ค.
Staff Clinic
พุธ
20 ต.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
22 ต.ค.
Staff Clinic
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Staff Clinic
อังคาร
26 ต.ค.
Staff Clinic
พุธ
27 ต.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
29 ต.ค.
Staff Clinic
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
Staff Clinic
อังคาร
02 พ.ย.
Staff Clinic
พุธ
03 พ.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
05 พ.ย.
Staff Clinic
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
Staff Clinic
อังคาร
09 พ.ย.
Staff Clinic
พุธ
10 พ.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
12 พ.ย.
Staff Clinic
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
Staff Clinic
อังคาร
16 พ.ย.
Staff Clinic
พุธ
17 พ.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
19 พ.ย.
Staff Clinic
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
Staff Clinic
อังคาร
23 พ.ย.
Staff Clinic
พุธ
24 พ.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
26 พ.ย.
Staff Clinic
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
Staff Clinic
อังคาร
30 พ.ย.
Staff Clinic
พุธ
01 ธ.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
03 ธ.ค.
Staff Clinic
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
Staff Clinic
อังคาร
07 ธ.ค.
Staff Clinic
พุธ
08 ธ.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
10 ธ.ค.
Staff Clinic
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
Staff Clinic
อังคาร
14 ธ.ค.
Staff Clinic
พุธ
15 ธ.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
17 ธ.ค.
Staff Clinic
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
Staff Clinic
อังคาร
21 ธ.ค.
Staff Clinic
พุธ
22 ธ.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
24 ธ.ค.
Staff Clinic
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
Staff Clinic
อังคาร
28 ธ.ค.
Staff Clinic
พุธ
29 ธ.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
31 ธ.ค.
Staff Clinic
เสาร์
01 ม.ค.
อาทิตย์
02 ม.ค.
จันทร์
03 ม.ค.
Staff Clinic
อังคาร
04 ม.ค.
Staff Clinic
พุธ
05 ม.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
06 ม.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
07 ม.ค.
Staff Clinic
เสาร์
08 ม.ค.
อาทิตย์
09 ม.ค.
จันทร์
10 ม.ค.
Staff Clinic
อังคาร
11 ม.ค.
Staff Clinic
พุธ
12 ม.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
13 ม.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
14 ม.ค.
Staff Clinic
เสาร์
15 ม.ค.
อาทิตย์
16 ม.ค.
จันทร์
17 ม.ค.
Staff Clinic
อังคาร
18 ม.ค.
Staff Clinic
พุธ
19 ม.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
20 ม.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
21 ม.ค.
Staff Clinic
เสาร์
22 ม.ค.
อาทิตย์
23 ม.ค.
จันทร์
24 ม.ค.
Staff Clinic
อังคาร
25 ม.ค.
Staff Clinic
พุธ
26 ม.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
27 ม.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
28 ม.ค.
Staff Clinic
เสาร์
29 ม.ค.
อาทิตย์
30 ม.ค.
จันทร์
31 ม.ค.
Staff Clinic
อังคาร
01 ก.พ.
Staff Clinic
พุธ
02 ก.พ.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
03 ก.พ.
Staff Clinic
ศุกร์
04 ก.พ.
Staff Clinic
เสาร์
05 ก.พ.
อาทิตย์
06 ก.พ.
จันทร์
07 ก.พ.
Staff Clinic
อังคาร
08 ก.พ.
Staff Clinic
พุธ
09 ก.พ.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
10 ก.พ.
Staff Clinic
ศุกร์
11 ก.พ.
Staff Clinic
เสาร์
12 ก.พ.
อาทิตย์
13 ก.พ.
จันทร์
14 ก.พ.
Staff Clinic
อังคาร
15 ก.พ.
Staff Clinic
พุธ
16 ก.พ.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
17 ก.พ.
Staff Clinic
ศุกร์
18 ก.พ.
Staff Clinic
เสาร์
19 ก.พ.
อาทิตย์
20 ก.พ.
จันทร์
21 ก.พ.
Staff Clinic
อังคาร
22 ก.พ.
Staff Clinic
พุธ
23 ก.พ.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
24 ก.พ.
Staff Clinic
ศุกร์
25 ก.พ.
Staff Clinic
เสาร์
26 ก.พ.
อาทิตย์
27 ก.พ.
จันทร์
28 ก.พ.
Staff Clinic
อังคาร
01 มี.ค.
Staff Clinic
พุธ
02 มี.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
03 มี.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
04 มี.ค.
Staff Clinic
เสาร์
05 มี.ค.
อาทิตย์
06 มี.ค.
จันทร์
07 มี.ค.
Staff Clinic
อังคาร
08 มี.ค.
Staff Clinic
พุธ
09 มี.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
10 มี.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
11 มี.ค.
Staff Clinic
เสาร์
12 มี.ค.
อาทิตย์
13 มี.ค.
จันทร์
14 มี.ค.
Staff Clinic
อังคาร
15 มี.ค.
Staff Clinic
พุธ
16 มี.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
17 มี.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
18 มี.ค.
Staff Clinic
เสาร์
19 มี.ค.
อาทิตย์
20 มี.ค.
จันทร์
21 มี.ค.
Staff Clinic
อังคาร
22 มี.ค.
Staff Clinic
พุธ
23 มี.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
24 มี.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
25 มี.ค.
Staff Clinic
เสาร์
26 มี.ค.
อาทิตย์
27 มี.ค.
จันทร์
28 มี.ค.
Staff Clinic
อังคาร
29 มี.ค.
Staff Clinic
พุธ
30 มี.ค.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
31 มี.ค.
Staff Clinic
ศุกร์
01 เม.ย.
Staff Clinic
เสาร์
02 เม.ย.
อาทิตย์
03 เม.ย.
จันทร์
04 เม.ย.
Staff Clinic
อังคาร
05 เม.ย.
Staff Clinic
พุธ
06 เม.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
07 เม.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
08 เม.ย.
Staff Clinic
เสาร์
09 เม.ย.
อาทิตย์
10 เม.ย.
จันทร์
11 เม.ย.
Staff Clinic
อังคาร
12 เม.ย.
Staff Clinic
พุธ
13 เม.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
14 เม.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
15 เม.ย.
Staff Clinic
เสาร์
16 เม.ย.
อาทิตย์
17 เม.ย.
จันทร์
18 เม.ย.
Staff Clinic
อังคาร
19 เม.ย.
Staff Clinic
พุธ
20 เม.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
21 เม.ย.
Staff Clinic
ศุกร์
22 เม.ย.
Staff Clinic
เสาร์
23 เม.ย.
อาทิตย์
24 เม.ย.
จันทร์
25 เม.ย.
Staff Clinic
อังคาร
26 เม.ย.
Staff Clinic
พุธ
27 เม.ย.
Staff Clinic
พฤหัสบดี
28 เม.ย.
Staff Clinic