นพ. จีรพัทธ์ พลับอินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..