นพ. จีรพัทธ์ พลับอินทร์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..