นพ. จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Sport Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์ใต้น้ำ
Loading

Loading Schedule..