พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Clinical Fellow in Cardiology, Children's Hospital, Boston, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Clinical Fellow in the department of Cardiology - Electrophysiology, The Hospital for Sick Children, แคนาดา
BBBB
Clinical Fellow in the department of Pediatrics (Cardiology), The Hospital for Sick Children, แคนาดา

นัดหมายแพทย์

พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง