ทพญ. จารุมา ศักดิ์ดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medical Sciences in Oral Biology, Harvard University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตแพทยสภา
BBBB
Endodontics, Harvard University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
Loading

Loading Schedule..