ทพญ. จารุมา ศักดิ์ดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), Harvard University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Endodontics, Harvard University, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719