ทพญ. จารุมา ศักดิ์ดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medical Sciences in Oral Biology, Harvard University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Endodontics, Harvard University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิทยาเอ็นโดดอนต์

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719