นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา