ทพญ. หทัยชนก เจริญยิ่ง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Dental Science (Orthodontics), University of Sydney, Australia
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Pediatric Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, The Dental Council of Thailand, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมสำหรับเด็กการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสการจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
Loading

Loading Schedule..