ทพญ. หทัยชนก เจริญยิ่ง

ทันตกรรมจัดฟัน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Dental Science (Orthodontics) University of Sydney, Australia
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Pediatric Dentistry จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน The Dental Council of Thailand, Thailand
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. หทัยชนก เจริญยิ่ง