นพ. เอกกิตติ์ สุรการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719